content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

התארגנות לטבילה יז' תמוז (טהרת המשפחה)

שאלה

ליל הטבילה חל ב- יז' תמוז מתי אוכל להתארגן לקראתה?

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה

כמו בכל יום רגיל – אין אסור רחיצה ביז בתמוז.
תוכלי לצחצח שיניים בסמוך לטבילה.