content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

חישוב ימי פרישה (טבילת כלים)

שאלה

שלום, ראשית אודה לכם מאוד אם תוכלו להחזיר את הלוח לחישוב ימי הפרישה, הוא מאוד עוזר לנשים רבות (ראיתי במספר רב של שאלות המופיעות באתר פניות מנשים לעזור להן לחשב את ימי הפרישה). תעזרו לי בבקשה לחשב את ימי הפרישה: הוסת האחרונה: ל' אב בלילה הוסת שלפני האחרונה: י"ט תמוז ביום בתודה מראש

תשובה מאת יהודית בטיש - יועצת הלכה

ל באב בלילה, לפני ל' באב ביום, כלומר אור לל" באב: אור לכט אלול בלילה , יא תשרי ביום.
מוצאי ל' באב: בליל ראש השנה , י בתשרי ביום.