content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

הלכות טהרה לפני חתונה (מנהגי כלות)

שאלה

רציתי לדעת מה ההבדל בהלכות הטהרה לפני החתונה לפני המקווה הראשון, בין אישה בתולה לאישה שאינה בתולה? אם ישנו ספק האם זה קריטי?

תשובה מאת יהודית בטיש - יועצת הלכה

ההבדל הוא בעומקן של הבדיקות. אשה שאינה בתולה, יכולה להכניס את העד עמוק לכל החורין והסדקין ואילו בתולה יכולה להכניס את העד קצת יותר מקינוח ולא יותר
האם הספק הוא לגבי תוצאות הבדיקה? (אין הבדל בין בתולה לשאינה בתולה) או לגבי האם הנבדקת בתולה או לא (ההבדל כנ"ל) או שהתכוונת לספק אחר?