content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

שתיתי פרמילוט נור 5 ימים (מנהגי כלות)

שאלה

שתיתי פרימולוט נור 5 ימים (דחיית מחזור ) רופאת נשים אמרה לי שאת מסיימת את מחכה 3 ימים ואמורה לקבל מחזור כדי לסיים את המחזור החודשי שלי,( המחזור שלי לא סדיר) וככה יהיה נקייה למקווה. עבר 6 ימים ועוד לא קיבלתי מחזור אני מתחתנת 23/8 בע״ה והמקווה שלי יוצא ב21/8 ואני מפחדת שיקבל מחזור ? מה עושים ?

תשובה מאת דר' ישראל יולס- רופא נשים ירא שמים

אם עדיין לא קיבלת, המשיכי פרימולוט פעמיים ביום עד אחרי החתונה