content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

מקווה בתשעת הימים (שבתות ומועדים)

שאלה

ההתארגנות למקווה באמבטיה חמה מותרת בתשעת הימים? אם לא, איך ההתארגנות למקווה אמורה להיות בימים אלה?

תשובה מאת יהודית בטיש - יועצת הלכה

ההתארגנות מותרת כרגיל. זכרי שבמוצ"ש, ליל הצום, לא ניתן לטבול בכלל.