content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

טבילה לאחר לידה (הריון, לידה והנקה)

שאלה

כמה ימים צריך לשמור מיום לידת הבן ועד ספירת 7 נקיים??

תשובה מאת יהודית בטיש - יועצת הלכה

לכאורה לא צריך לשמור, כי לאחר בן, ניתן לטבול 7 ימים לאחר הלידה. בפועל, הדימום אורך בממוצע חמישה -שישה שבועות…. ולכן, כאשר הדימום פוסק, ואת מצליחה לעשות הפסק טהרה (אין צורך במוך דחוק בגלל רגישות המקום) ולספור שבעה נקיים, את יכולה לטבול.