content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

חישוב ימי הפלגה (טהרת המשפחה)

שאלה

שלום! רציתי לקבל הכוונה לגבי ווסת ההפלגה.. האם הספירה מתבצעת מי יום ההפסק טהרה עד לקבלת המחזור בחודש הקרוב? סופרים את הימים הטהורים מי ההפסק עד המחזור למשל אם המחזור היה בתאריך ד' סיון וההפסק היה ב-יב' סיון והמחזור אחחריו היה בא' תמוז אז העונת ההפלגה תצא בכו תמוז ? האם הספירה שעשיתי נכונה?

תשובה מאת יהודית בטיש - יועצת הלכה

אין קשר בין וסת ההפלגה לבין בדיקת הפסק הטהרה. החישוב הוא לפי מספר העונות בין תחילת המחזור שלפני האחרון לבין תחילת המחזור האחרון. בשני התאריכים לא ציינת האם תחילת הראייה הייתה ביום או בלילה. נניח ששתיהן התחילו ביום. אז נניח מ ד סיון ועד א תמוז ישנם 27 ימים, ומ א' תמוז, 27 ימים, יוצא שעונת הפרישה לפי יום ההפלגה יוצאת בכח תמוז.