content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

זמן הפסק טהרה (טהרת המשפחה)

שאלה

אם עשיתי הפסק טהרה 10 דקות לאחר השקיעה, דהינו בשעה 19:44 כשזמן השקיעה היתה ב 19:36, האם ההפסק בסדר?

תשובה מאת זיוית ברלינר- יועצת הלכה

כן. 13 דקות לפי הרבה פוסקים ואפילו 14 דקות לפי הרב משה פיינשטיין, זצ"ל, יוצאים ידי חובה.