content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

ברכות לפני הטבילה (טהרת המשפחה)

שאלה

לכבוד הרבנים שלום , ברצוני לדעת למה בצאתי למקווה לפני הברכה על הטבילה אני צריכה ליטול ידיים ולברך אשר יצר אני מדברת על מקרה שבו לא עשיתי צרכים ? האם עלי לומר לרבנית שלא עשיתי צרכים כדי לא לברך ברכה לבטלה או שחייב לפני הכניסה למקווה לברך אשר יצר ?

תשובה מאת יהודית בטיש - יועצת הלכה

אני לא מכירה את המנהג אותו את מתארת אודות נטילת הידיים וברכת אשר יצר. יתכן והבלנית נוהגת כך. הסבירי לה שכבר נטלת וברכת לאחר עשיית הצרכים האחרונה ואת מקפידה שלא לברך ברכה לבטלה.