content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

חג שבועות (שבתות ומועדים)

שאלה

שלום וברכה, ברצוני לשאול האם 3 ימים שלפני חג השבועות נאסרים בני הזוג ועליהם לפרוש? או שאין בזה עניין? ומה קורה אם כן צריך לפרוש אך יום הטבילה שלי חל באחד 3 ימים אלו? תודה וחג שמח.

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה

ליל שבועות הוא אחד מהימים בהם ראוי עפ"י האר"י שלא לשמש בהם.
3 "ימי ההגבלה", שלפני חג השבועות, לא נזכרו ע"י האר"י לאיסור זה, יחד עם זאת יש שהחמירו ונהגו שלא לשמש בהם.
עם זאת, הלכתית, אין אסור לשמש בימים אלו והמקור לכך הוא במנהג שמקורו בקבלה.
בכל מקרה אם חל ליל טבילתה של האשה בימים אלו אין לה לאחר טבילתה, אלא, תטבול ותשמש באותו לילה.