content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

מי פורש בזמן נידה (גיור)

שאלה

בזמן נידה,מי צריך לפרוש מן החדר? האם האישה או הגבר?

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה

חלילה, אף לא אחד מהם. הרחיקו את המיטות זו מזו והקפידו על שמירת מגע פיזי. בשום אופן איש מכם לא צריך לעבור חדר. יש בכך פגיעה בצניעות, בכבוד ובשלום הבית.