content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

טבילה ביום שישי (שבתות ומועדים)

שאלה

יוצא לי בפעם הראשונה טבילה ביום שישי, בד"כ אני עושה את ההכנות במקווה כייון שאין לי אמבטיה בבית. האם השהיה חצי שעה באמבטיה קודם הטבילה הכרחית ואם כן כיצד עלי לנהוג?

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה

את יכולה להתכונן בבית ולהסתפק במקלחת יסודית ארוכה מהרגלך היומיומי.