content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

הגדרת הרגשה (טהרת המשפחה)

שאלה

מה ההגדרה של יציאת דם שלוותה בהרגשה ? ואם יש סוגי הרגשה שיכולים להיות טהורים אפילו אם נמצא כתם? (כמו הרגשה של משהו לח קצת) תודה

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה

במקורות מצויינים 3 סוגי הרגשות:
1. "הזדעדע גופה "
2. "פתיחת המקור".
3. "זיבת דבר לח" – עליה חולקים הרבה מהפוסקים.

כיום מתיחסים להרגשה רק לתחושת האשה שהפרשה יוצאת מהרחם אל הנרתיק. וכמובן שבמקרה של פתיחת המקור, מחמירים.
תחושת אשה שהפרשה יוצאת מהנרתיק החוצה, אינה נחשבת הרגשה ויש לדון אותה לפי הגדרות הכתמים.
יש להסתפק בהרגשות שאשה רגילה לחוש בסמוך לקבלת מחזור כגון כאבי בטן או גב אופייניים.