content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

זמן טבילה לכלה שתאריך חתונתה 21/9/09 (מנהגי כלות)

שאלה

בתי מתחתנת ב21/9/09 מתי המקווה פתוח לטבילה? זהו יום צום גדליה ולפניו כמובן ראש השנה. אודה לכם מאוד על תשובתכם. תודה

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה

שלום רב,
ראשית מזל טוב.
בתך תוכל לטבול בערב שלפני החתונה, כלומר במוצאי ראש השנה. במידה וזה קשה לכם מסיבות שונות,
כלה רשאית לטבול מספר ימים לפני החופה ולכן, היא תוכל לטבול ביום חמישי שלפני החתונה, אך זאת בשני תנאים:
1.  עליה לבדוק בכל יום מיום הטבילה עד לחופה שלא ראתה דם חימוד.
כלומר,בימים שלאחר הטבילה ועד לחתונה היא תבצע בדיקה עם עד מדי יום.
2. עליה לודא שעד לטבילה יחלפו 7 ימים 'נקיים' מלאים מאז 'הפסק הטהרה'.
משמע, שאם ברצונה לטבול ביום חמישי  היא תוכל לעשות כן ובלבד שהפסק הטהרה לא יהיה מאוחר מיום חמישי 10/9, לפני השקיעה.