content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

טבילה (טהרת המשפחה)

שאלה

אני נשואה כבר שבעה חודשים ולפני שאני טובלת אני קוראת ברכה שמופיעה על קיר במקווה "תפילה לאישה לפני טבילה" . רציתי לשאול אם אני צריכה לקרוא גם אחרי שאני טובלת ואם כן איזה תפילה תודה

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה

התפילות לפני ואחרי הטבילה אינן חובה אלא הנהגה טובה ובקשת ברכה.
ברב המקוואות מופיעה הברכה הנאמרת אחרי.
יש מספר  תחינות  ליום האהמופיעות באתר. ראי גם:
https://mikve.net/content.asp?pageid=365