content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

כלה (מנהגי כלות)

שאלה

כלה שמתחתנת בכח באייר לפני שקיעה מתי טובלת?

תשובה מאת יהודית בטיש - יועצת הלכה

יכולה לטבול באור לכ"ח, או באור לכ"ז ואפילו באור ל כ"ו. כלומר ערב לפני החתונה או 2 ערבים לפני החתונה ובשעת צורך גדול, אפשר גם עוד ערב לפני. מזל טוב