content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

מה המקור לסגולה לטבול אחרי אשה בהריון כדי להכנס להריון? (טהרת המשפחה)

שאלה

תודה

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה

המקור לא ידוע לי.
בפורום סגולות קבלה, של אתר סגולות קבלה כתוב-
הסגולה לאשה שתטבול בחודש התשיעי להריונה ,היא גם ללידה קלה ,אבל גם סגולה שתלד בשלום ולא יאונה לה ולוולד כל רע .לנשים שטרם נפקדו בבנים ,ידועה הסגולה לטבול במקוה מיד אחרי שכלה יצאה ממנו ויש אומרים גם לטבול אחרי אשה מעוברת .