content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

כשנפסק המחזור (טהרת המשפחה)

שאלה

האם אשה שנפסק לה המחזור צריכה ללכת למקוה? אם כן מתי?

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה, אחות בודקת טהרה(M.A ),

אם אשה טבלה לאחר הפעם האחרונה שראתה דימום , והיא נחשבת 'מסולקת דמים' היא אינה צריכה לטבול מבחינה הלכתית והיא תמיד בטהרה. אם היא לא טבלה לאחר הדימום האחרון עליה לעשות הפסק טהרה, לספור 7 נקיים ולטבול.
לאחר מכן,אם היא רוצה היא יכולה לבוא סתם לטבילה של מנהג כגון בערב יום כיפור.