content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

פרימולט נור (גיור)

שאלה

ראיתי בתשובות מטה שצריך לקחת פרימולט נור מיום ה14 של הווסת לא הבנתי למה הכוונה האם צריך להתחיל לקחת מיום המקווה? המחזור שלי אינו סדיר אני מקבלת לפעמים שבועיים אחרי המקווה ולפעמים שלושה שבועות אחרי המקווה. אני טסה לחו"ל בעז"ה ב- 1.5.2016 אם אני אקבל שבועיים אחרי אז אין בעיה אבל אם זה יתעכב לי ל- 3 שבועות אני בבעיה. השאלה שלי האם אני יכולה לחכות למחזור שבועיים אחרי המקווה ואם לא קיבלתי אז להתחיל את הפרימולט נור בשבוע השלישי? האם זה יעזור?

תשובה מאת