content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

בודקת (טהרת המשפחה)

שאלה

אני אחות ורציתי לשאול עלבודקת טהרה כל הפרטים וחברתי שואלת אם רק אחות יכולה להיות בודקת טהרה .שתינו דתיות

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה, אחות בודקת טהרה(M.A ),

רק אחיות או רופאות יכולות להיות בודקות טהרה.
הלימודים מתקיימים במכון 'פועה', בירושלים.
לצערי יש בחברה החרדית נשים פושעות שאינן אחיות אשר מתפקדות כבודקות טהרה. דבר מסוכן, חסר אחריות ולא חוקי בעליל. ישמרו הנשים  את גופן ונפשן.
בהצלחה.