content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

טבילה לאחר 7 ימים נקיים (טהרת המשפחה)

שאלה

ערב טוב, רציתי לדעת מדוע סופרים דווקא 7 ימים נקיים? אחרי שהוסת מסתיימת ועושים הפסק מדוע לחכות 7 ימים?לא הבנתי מה עומד מאחורי זה. תודה

תשובה מאת יהודית בטיש - יועצת הלכה

התורה קובעת, כי הזבה חייבת לספור שבעה ימים נקיים לאחר שדמה פוסק לזוב.
"ואם טהרה מזובה -וספרה לה שבעה נקיים ואחר תטהר"  (ויקרא טו כח)
כיוון שכיום איננו יודעות להבחין בין נידה ובין זבה, נפסק שכל מי שרואה טיפת דם, חייבת לנהוג כזבה גדולה וחייבת לספור שבעה ימים נקיים.