content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

הכנה למקווה (טהרת המשפחה)

שאלה

שלום! מאז שהתחתנתי הקפדתי בהכנות לקראת המקווה להוריד שערות מחלקים מסויימים בגופי(מה שלא הורדתי לפני הנישואין)י. עכשיו לאחר שנתיים וחצי אני עתידה ללדת. רציתי לדעת האם אני יכולה לאחר הלידה להפסיק אם הורדת השיער במקומות אלו כפי שנהגתי לפני ההליכה למקווה ?

תשובה מאת הרב אהרון כץ-ראש כולל הלכה מכון גבוה לתורה,בר אילן

אשה המתכוננת לטבילה צריכה להסיר כל לכלוך מעל גופה וכן צריכה להזהר שלא יהיו שערותיה נסבכות זו בזו על כן חייבת האשה לרחוץ כל גופה לפני הטבילה וכן להסיר את צפרני ידיה ורגליה. שער בית השחי אינו חוצץ ומכל מקום צריך לנקותו מזעה  ויש מן הנשים הספרדיות שנהגו להורידו ואין זה מעיקרו של הדין ואם אשה מבקשת להפסיק המנהג שנהגה יכולה לעשות התרת נדרים. למעשה כיום שיש לנו דרכים טובות לסדר השער בכל חלקי גופן של נשים באופן שהשער יהיה מסורק כראוי ולא סבוך ויאפשר הגעת מים לכל חלקי הגוף נשים אינם חייבות לגלח השער ומי שנהגה קודם לעשות כן לרווחא דמילתא תבטל הענין בהתרת נדרים בלבד.