content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

סירוק לפני טבילה (טהרת המשפחה)

שאלה

כיצד יש לסרק את שיער הגוף (להבדיל משיער הראש) לפני טבילה? האם עצם הרחיצה (3 פעמים כל הגוף כולל מקומות השיער) יכול להיחשב כבר כהפרדת השיער או שיש צורך בסירוק ממש?

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה

יש לסרק את כל שיער הגוף ולכל הפחות בדיעבד – להפרידו בעזרת האצבעות.