content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

טבילה בשלג (טהרת המשפחה)

שאלה

אני צריכה לטבול מחר. ויהיה שלג. אפשר להקדים להערב?

תשובה מאת יהודית בטיש - יועצת הלכה

לא. לא ניתן להקדים.
ייתכן וניתן יהיה להתנייד.
בלית ברירה, יש לדחות