content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

זמן הפסק (טהרת המשפחה)

שאלה

האם הפסק שנעשה בשעה שתיים וחצי בצהריים נחשב??? כמובן ביום החמישי מיום המחזור ובדיקת ההפסק יצאה נקיה. או שהשעה מוקדמת מידי ויש להתחיל את ההפסק מיום המחרת??

תשובה מאת יהודית בטיש - יועצת הלכה

בדיעבד ההפסק נחשב וניתן לצאת על ידו ידי חובת הפסק הטהרה, ולהתחיל למחרת לספור שבעה נקיים.