content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

ספירת 7 נקיים (טהרת המשפחה)

שאלה

שלום, אם ביום השלישי למחזור כבר אין בכלל דם, אפשר לבצע הפסק טהרה ולהתחיל לספור 7 נקיים?

תשובה מאת יהודית בטיש - יועצת הלכה

לא. על פי הפסיקה הספרדית ניתן לעשות הפסק רק ביום הרביעי ועל פי האשכנזית רק ביום החמישי