content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

הפסק טהרה (טהרת המשפחה)

שאלה

בסד מנסה לעשות הפסק טהרה, הבדיקה בסדר אבל למחרת רואה על הפד הפרשה לא כהה אבל כמו צהוב כהה, עשיתי שוב בדיקה והכל בסדר? מה עושים?

תשובה מאת יהודית בטיש - יועצת הלכה

מראה בצבע צהוב  לא אוסר ואת יכולה להמשיך לפי ההפסק הראשון.