content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

תשלום ישיר לבלנית עקב איחור למקווה (טהרת המשפחה)

שאלה

שלום, יצא לי להגיע למקוה לצורך טבילה והכנה השבוע כאשר שעות הטבילה הוקדמו עקב שעון החורף. דבר אשר לא היה ידוע לי שמשתנה באופן זה. כך הגעתי למקוה ב9 בשעת הסגירה המוקדמת. כאשר בטעות סברתי כי יש לי זמן עד 10. כמובן שהבלנית החליטה להמתין לי, על אף טעותי. ובזאת אני מודה לה מאוד. אולם יצא שהמתינה לי עד שיצאתי מהמקוה כמעט שעה. התלבטתי מאוד האם ניתן לשלם לה על השרות וההמתנה הנוספת בשבילי. או שמא הדבר נחשב לשוחד. שהיא הרי עובדת ציבור ולא בלנית פרטית. מה דעתך בעניין? האם ישנו נוהל מקובל למקרים אלו? תודה ר.

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה, אחות בודקת טהרה(M.A ),

טבילה לאחר שעות הפתיחה המקובלות כרוכה בתשלום רשמי של 'טבילת חרום' על סך 50 שח , לפי חוזר מנכ"ל המשרד לשרותי דת למועצות המקומיות.
תשלום זה מופנה למועצות ולא לבלנית שאינה מקבלת דבר על המאמץ.
מקובל  לתת לבלנית 'טיפ' על שרותיה, בפרט כשהיא עושה לפנים משורת הדין במסירות נפש.
מקובל גם להציע לה הסעה לביתה או מונית. בלניות רבות מחמיצות אוטובוסים בגלל העכוב.
בלניות רבות מעוכבות במקוואות מדי ערב, על ידי נשים שונות שלכל אחת זו 'פעם יחידה '…
מן הראוי להשתדל להקדים, להגיע מוכנה או להזדרז בהכנות. אין כל עניין הלכתי ראוי בהכנות ממושכות לאורך שעה, בפרט במקום שמעכבות אחרים.