content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

טבילה במקווה עם נזם באף (טהרת המשפחה)

שאלה

שלום רב, יש לי נזף באף מספר שנים, ולקראת החתונה הוצאתי אותו, לשם הטבילה במקווה. לאחר שהוצאתי אותו נוצר לי זיהום ולאחר שמשחות לא עזרו נאמר לי על ידי רופא להחזירו ולא להוציאו. כעת החזרתי אותו למקומו, אך עליי לטבול במקווה לפני החתונה בחודש הבא. האם ניתן לטבול עמו במצב שכזה? תודה רבה

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה

אם אינך מוציאה את הנזם, נקי סביבו ומתחתיו ככל הניתן. בזמן הטבילה הרטיבי אותו במי המקוה וסובבי אותו כך שהמים יכנסו מאחוריו ואז טבלי כשהנזם רטוב במי המקוה.