content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

טבילה ללא בלנית (טהרת המשפחה)

שאלה

בחג הפסח הקרוב אתארח בבית מלון בים המלח אשר יש בו מקוה טהרה אך ללא בלנית. האם אוכל לטבול ללא בלנית שתהיה נוכחת? אציין כי האופציה שאחת מאורחות המלון תהיה נוכחת בטבילה אינה באה בחשבון מאחר והמעמד יגרום לי למבוכה רבה. תודה.

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה

בתשובה דומה הביא הרב אהרון כץ את הדברים: "שולחן ערוך הלכות נדה, סימן קצח, קבע, שצריך להעמיד אצל הטובלת אשה שתראה שלא נשאר משערות ראשה מחוץ למים. ולדעת הגאון רבי עקיבא אייגר בתשובותיו: אין עולה לה טבילתה במקום שאין אשה על ידה למרות שהאשה אוספת את שערותיה. אמנם בעל 'סדרי הטהרה' חידש שבאשה זריזה שאינה נבהלת מן המים ותופסת שערותיה בידיה עד שהמים עולים היטב על ראשה ופותחת ידיה בזריזות, עולה לה טבילה.
ובשעת הדחק יכולה לסמוך על זה".
יחד עם זאת, ולאור דברי הרב, מן הראוי לבקש מאחת מעובדות המלון או אורחת להשגיח בזמן הטבילה כי אין חיכוך הגוף עם קירות המקוה ואין שיער צף בזמן הטבילה והדבר נכון ומקובל בקרב הנשים.
תוכלי גם לקרוא לה כשכל גופך כבר במים.
במידת הדחק תוכלי גם לתאם ולטבול במושב 'נאות הכיכר הקרוב יחסית': https://www.mikve.net/mikve.asp?id=859