content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

מלווה לכלה (מנהגי כלות)

שאלה

אני רווקה ומתחתנת ובפעם הראשונה בחיי אני נטבלת במקווה השאלה שלי היא :האם מותר למלוות הכלה שהם גרושות לבוא איתה למקווה ולהישאר בחדר ההמתנה? אני שואלת מכיוון ששמעתי שלגרושות אסור להכנס למקווה וזה יכול להביא מזל רע זה נכון? בבקשה תענה לי מהר כי יש לי שבוע עד הטבילה

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה

ראשית מזל טוב.
בחלק מהעדות נהגו בנות המשפחה וחברות ללוות את הכלה לטבילתה האשונה. לע"ד מטרת הליווי היא ללוות בשמחה את הכלה המקיימת לראשונה מצוה זו ולהכניסה לעולמן הסודי של הנשים, תוך הסחת דעתה מלחצי החתונה הקרובה והתרגשותה הטבעית.
המלוות לא מלוות אותך לחופתך, אלא באות לשמח כלה בטבילתה ובכך מקיימות מצוה. גירושין זה לא מזל מדבק, אדרבא נראה לי שיש בכך סגולה טובה עבורן למציאת בן זוג.
זמן הטבילה נחשב ל 'עת רצון' גדול ובפרט שהטובלת היא כלה שכל עוונותיה נמחלין לה ביום זה. זוהי הזדמנות גדולה להתפלל עבור בקשותיך האישיות והצלחת נישואיך ב"ה, להתפלל עבור מכריך ועבור עם ישראל.