content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

טהרה (הריון, לידה והנקה)

שאלה

שלום רב, אני שומרת טהרת משפחה עפ"י דיקדוקיה. יש לי איחור במחזור 7 ימים ובדיקת הריון שלילית, ממתינה לבדיקת דם ודאית שתקבע, אין סימנים של טרום ווסת וגם לא הרגשה, האם אני אסורה בתשמיש?

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה

כל עוד לא מופיע דימום את טהורה, עליך לשמור רק את ימי הפרישה .
בע"ה אם את בהריון – את נחשבת  "מסולקת דמים" אך יש לשמור 3 חודשים את ימי הפרישה.