content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

מקווה (מנהגי כלות)

שאלה

מהו מספר הימים המקסימלי שמותר להיטבל במקווה לפני החתונה?

תשובה מאת זיוית ברלינר- יועצת הלכה

רצוי לטבול בסמוך לחתונה-ערב קודם החופה.
במידה ויש צורך לטבול לפני מועד זה רצוי כי הטבילה תיערך באחד מארבעת הימים שקודם החתונה.
אם מועד זה הינו בעייתי מסיבה כלשהי ,אנא ,פני אינו שנית ופרטי מהי הבעיה ומתי את רוצה לטבול וננסה לענות בהתאם.
מזל טוב,ושתזכו להקים בית נאמן בישראל.