content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

שבעה נקיים (טהרת המשפחה)

שאלה

בבדיקות ההפרשה לבנה לחלוטין ובתחתון לפעמים יש הפרשה צהובה מה זה אומר אני צריכה תשובה באופן דחוף

תשובה מאת יהודית בטיש - יועצת הלכה

הפרשות לבנות וצהובות אינן אוסרות