content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

טבילה הריון תאומים (הריון, לידה והנקה)

שאלה

אני נמצאת בהריון עם תאומים. באיזה שבוע/ חודש ניתן לטבול במקווה כסגולה ללידה קלה אם ידוע שהריון תאומים הוא קצר יותר.

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה, אחות בודקת טהרה(M.A ),

לטבילה לפני לידה אכן יש להתייחס כסגולה בלבד ובתנאי שהאשה לא טבלה לפני הכניסה להריון או במהלכו במידה והיה דימום שאסר אותה.
הנוהג בד"כ הוא לטבול בתחילת חודש תשיעי אך את יכולה לעשות כן בכל שלב בו את רוצה בכך. במידה ומופיעים צירים מוקדמים, ירידת מים, פתיחה צווארית דימום וכו' אין לבוא לטבילה.
המשך הריון קל בריא ושלם לך ולעוברים.