content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

זמן הטבילה (שבתות ומועדים)

שאלה

בדרך כלל אחרי צום תשעה באב המקוה נפתח לאחר שעה מצאת הצום. האם השנה בגלל שזה נדחה המקוה יפתח מיד לאחר הצום?

תשובה מאת יהודית בטיש - יועצת הלכה

נראה לי שהבלנית אמורה לאכול לאחר הצום ולכן המקוה נפתח שעה לאחר הצום.
ההקפדה על הלכות אבלות בעשירי באב, נוהגת עד למחרת בצהריים ואכן השנה אין אבלות לאחר סיום הצום. (רחצה, כביסה, מוסיקה וכו'). טבילה בכל מקרה מותרת במוצאי תשעה באב