content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

נגיעה לאחר ימי הדימום (טהרת המשפחה)

שאלה

האם בעלי יכול לגעת בי לאחר שימי הדימום חלפו ולפני הטבילה במקווה? האם יש הקלות כלשהן בעניין זה? האם נידה זה רק כאשר יש דימום.

תשובה מאת יהודית בטיש - יועצת הלכה