content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

זמן טבילה (טהרת המשפחה)

שאלה

מחר אני אמורה לטבול ב"ה ויש לי ארוע בעיר אחרת מתי אוכל לטבול הכי מוקדם שאפשר?

תשובה מאת יהודית בטיש - יועצת הלכה

צאת הכוכבים –  20.12