content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

איפה מברכים (טהרת המשפחה)

שאלה

אני נשואה כעשר שנים, בפעם הראשונה שטבלתי לפני החתונה הלכתי למקווה של חבד, שם היא הדריכה אותי שצריך לברך לאחר טבילה אחת בתוך המים עצמם ואז להמשיך עוד שש טבילות. ככה אני עושה עד היום, לאחרונה שמעתי שמריך לברך לפני שנכנסים למים ואסור ממש לברך בפנים מפאת הצניעות. אין לי מושג מה לעשות וכיצד לנהוג? האם להמשיך בהרגלי או לשנות אותו? יש לציין שאני ספרדיה ולא חבדניקית. תודה

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה

בטבילה במקוה, בדומה לסוגית הדלקת נרות שבת ישנו עניין הלכתי הנקרא ''עובר לעשיתן''.
מה קובע את קיום המצוה? הברכה או המעשה? 
יש שני מנהגים מקובלים. חלק מהפוסקים הספרדיים פסקו שיש לברך מחוץ לחדר הטבילה ורק לאחר הברכה לטבול . כיון שאם קודם טבלה הברכה היא כבר לבטלה.
לעומתם, הפוסקים האשכנזיים פסקו שיש לטבול טבילה אחת , לברך ולטבול בשנית.

שאר הטבילות הן מנהגים ולא הלכות.
את יכולה להמשיך במנהג שקיבלת על עצמך או לעשות התרת נדרים ולשנות.
את יכולה לבחון את העניין לפי מנהגך בהדלקת הנרות בערב שבת. האם את קודם מברכת ואז מדליקה ( כמנהג הספרדיות) או מדליקה, מכסה את העיניים ואז מברכת ( כמנהג האשכנזיות). לפי זה תתאימי את מנהג הטבילה.