content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

ראיית דם אחרי הפסקת לקיחת גלולות (טהרת המשפחה)

שאלה

לאחר שסיימתי את ימי הנידה ספרתי נקיים וטבלתי, לקחתי גלולות למניעת הריון במשך 4 ימים, בשל תחושות לא טובות כתוצאה מהן, הפסקתי לקחת את הגלולות. כעבור 3 ימים ראיתי דם!מה לעשות?מה הדין וכיצד אפשר לנהוג?סה"כ עבר שבוע מאז טבלתי!תודה רבה רבה...

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה

הפסקת  הגלולות גרמה קרוב לודאי לדימום שמקורו מהרחם מסיבה הורמונלית ועל כן זהו דימום העלול לאסור.
תשובות על ספר שאלות חשובות  יעזרו בקביעת ההלכה:
האם חשת בהפרשה? איזו הפרשה בדיוק ראית? מה צבעה ? מה גודלה? על מה ראית אותה? מה צבע הרקע עליו ראית?