content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

מדוע אישה או נערה שלא התחתנה לא צריכה לטבול במקווה לאחר המחזור? (טהרת המשפחה)

שאלה

שלום רב, אני עוד לא נשואה ותמיד הציקה לי השאלה- מדוע אינני צריכה לטבול במקווה לאחר המחזור ומותר לי לגעת בבנים (באבא או אחים) בימי המחזור? אני הרי טמאה כמו אישה נשואה?

תשובה מאת הרב אהרון כץ-ראש כולל הלכה מכון גבוה לתורה,בר אילן

הטבילה באה להתיר יחסי אישות בין איש לאשה. חכמים אסרו גם קרבה לאישות כמו נגיעות של חיבה, המקרבות למעשה אישות. לדעת חלק מהראשונים נגיעות אלה אסורות אף מדאורייתא. יחסי אב ובתו , אח ואחותו אינן נוגעים למעשה אישות והן קשורים לחיבה משפחתית  הראויה על פי דת תורתינו ואין עמה דבר ליחסי איש ואשה ואינם מחייבים טבילה.