content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

בדיקת יום ראשון לנקיים לפני שקיעה (טהרת המשפחה)

שאלה

לכב' כב' הרב שלום וברכה שכחתי לבדוק בדיקת יום ראשון לנקיים לפני שקיעה ובדקתי אחרי שקיעה האם הפסק הטהרה ביום הקודם נחשב לי או שעלי להתחיל הכל מהתחלה ?

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה

בדיקת ההפסק נחשבת, אך 7 הנקיים  יש להם מסגרת בפני עצמם שאינם בהכרח צמודים להפסק.
מכיון שלא בדקת ביום הראשון רצף 7 הימים לא התחיל אלא ממחרת ולכן הטבילה נדחית  ביום.