content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

רואה מחמת תשמיש (טהרת המשפחה)

שאלה

האם זוג שלאחר החתונה לא עשה את ג' הבדיקות של רואה מחמת תשמיש, צריך לעשות בדיקות אלו דווקא בימים שבהם יש סכוי שתראה מחזור? (קראנו בספר של הר' אליהו שלבעלת וסת חצי קבוע-שכנראה רוב הנשים כאלו, צריכות לעשות בימים שיש חשש שיראו- או שלא הבנו נכון...) אשמח לתשובה ,תודה רבה!

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה

בימים שחוששת  טוב תעשה אם תבדוק לפני התשמיש, כדי להמנע  מקבלת וסת סמוך / בזמן תשמיש.
את הבדיקות לדין החוששת לראיה בזמן תשמיש יש לבצע לאחר תשציש ולא בזמן שחוששת שאמורה לקבל וסת.