content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

טבילה בליל שבת (שבתות ומועדים)

שאלה

אני צריכה לטבול בעז"ה בליל שבת פעם ראשונה ורוצה לדעת כיצד עלי לנהוג מבחינת חפיפה איך ומתי ומה הזמן שהולכים למקווה?

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה

עושים את כל ההכנות ביום ששי. מגיעים למקוה מוכנות כחצי שעה לאחר הדלקת הנרות. לא מתקלחים קודם. נוהגים לטבול טבילה אחת להרטבת הגוף ואז את שאר הטבילות כרגיל. במקומות קטנים מומלץ לתאם ישירות מול הבלנית. התשלום בטבילה הבאה או במהלך השבוע.