content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

דימום מצוואר הרחם (טהרת המשפחה)

שאלה

שלום רב, לאחר קיום יחסי אישות הופיע דימום. בבדיקת קולסוקופיה שנערכה לי, התברר כי מקור הדימום בכלי דם פתוחים בצוואר הרחם (מוקדים ארוזיביים) ובוצעה צריבה על מנת לסגור אותם. בבדיקה נאמר לי כי למרות הצריבה, תיתכן הישנות של התופעה. שאלתי היא האם מדובר בדם מטמא? תודה רבה.

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה

דימום שמקורו בפצע ודימום שמקורו בצוואר הרחם ולא בתוך הרחם עצמו אינם מטמאים או אוסרים את האשה.
יחד עם מומלץ להמנע  מלראות את אותם כתמים כדי שלא לבוא לדי ספקות ושאלות. 
לאחר וסתות, הפחיתי את מספר הבדיקות בעד. בידקי רק הפסק טהרה. ללא מוך דחוק. בדיקה אחת בלבד ביום הראשון – למחרת ההפסק, בדיקה אחת בלבד ביום השביעי – יום הטבילה. בצעי רק בדיקות עדינות. מומלץ לעשות בדיקה שטחית באמצע ימי הספירה.
בזמן 7 נקיים השתמשי 
בתחתונית לבנה ( אשכנזיות) או בתחתון צבעוני בהיר ( ספרדיות).
בזמן טהרה: הקפידי ללכת עם תחתון צבעוני כהה/ שחור,אפשר שימוש בתחתונית שחורה ולא להסתכל על נייר הטואלט בשרותים ולאחר תשמיש!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! למרות זאת, כדי למנוע ראיות בעיתיות, מומלץ להשתמש בנייר טואלט צבעוני, לקנח קינוח נרחב ולהמתין כ- 15שניות מגמר הטלת מי רגליים ועד לקינוח.
תשמיש : יש להקפיד על מצעים צבעוניים. שני בני הזוג מתקלחים ללא אור ומשתמשים במגבות צבעוניות.