content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

זמן טבילה דחוף!! (טהרת המשפחה)

שאלה

אני טובלת תמיד לפי זמן רבינו תם מחר אני צריכה לטבול ויש לי אירוע משפחתי שמתחיל ב8 וממש יהיה לי לא נעים לאחר בהרבה זמן, האם מותר לי באופן חד פעמי לטבול לפי זמן הרגיל?

תשובה מאת הרב אלישיב קנוהל

ניתן להקדים את זמן הטבילה למועד הרגיל.