content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

שכחתי בדיקה (טהרת המשפחה)

שאלה

אתמול עשיתי הפסק לפני שקיעה היום עשיתי בדיקה בבוקר ולפני שקיעה לא עשיתי מה הדין? להמשיך לספור ? פעם ראשונה שאני שוכחת

תשובה מאת יהודית בטיש - יועצת הלכה

ודאי להמשיך.
בדיקה אחת ביום הראשון מוציאה אותך ידי חובה לחלוטין.
המינימום ההכרחי בדיעבד הוא בדיקה אחת בראשון ואחת בשביעי.
כמובן שמלכתחילה רצויות 2 בדיקות ביום.