content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

טבילה בכינרת לשם טהרה (טהרת המשפחה)

שאלה

האם ימת הכינרת יכולה לשמש לטבילה לשם טהרה? (שאלה תיאוריתית - אני יודעת שמבחינת צניעות זה לא מומלץ)

תשובה מאת הרב אהרון כץ-ראש כולל הלכה מכון גבוה לתורה,בר אילן

בשולחן ערוך  הלכות הטבילה מבואר שאין לטבול בנהרות (יורה דעה סימן קצ"ח  סעיפים ל"ד וסעיף מ"ח)  וכל שכן שאין לטבול בימים.  הדבר קשור גם בהלכות צניעות וגם בהלכות הנוגעות לדקדוק שיש בטבילה.אמנם אפשרי הדבר שאשה תמצא מקום מבודד ששם אין כלל בעיית צניעות  אך שיטת ההלכה אינה גורסת בדרך כלל התייחסות למקום וזמן  מיוחדים והיא עוסקת בדרך כלל במציאות הנוהגת "על דרך הרוב".  לכן להלכה ולמעשה יש להקפיד על טבילה מסודרת במקווה כשרה.