content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

בדיקה ע"י טישו צהוב בדיעבד (טהרת המשפחה)

שאלה

שלום רב, ביום ד' שעבר לאחר סיום המחזור לא הרגשתי מספיק 'נקיה' וע"מ לא לבזבז בד בדיקה יקר החלטתי לבדוק בעזרת טישו צהוב. על הטישו היו קצת הפרשות ג'לי חומות. לאחר מכן לא ערכתי בדיקה עם בד בדיקה מאחר שחשבתי שזה מטמא. שיחה יותר מאוחרת שערכתי עם חברה שבדקה בספר אמרה לי שכתמים אלו לא מטמאים! האם נכון הדבר? ואם נכון הדבר שכתמים /הפרשות אלו לא מטמאות האם בדיעבד בדיקה עם טישו צהוב יכולה להחשב למניין ספירת 7 נקיים? תודה על מענה מהיר

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה

בעיקרון צודקת חברתך שלא כל הפרשה חומה יש לאסור.
מכיון שבדיקת ההפסק נעשתה על נייר טואלט ובמיוחד שאינו לבן וגם צבע ההפרשה לא ברור דיו, לא ניתן להתיר את הבדיקה.
בעיקרון, פעמים רבות אנו מחמירות עם עצמנו שלא לצורך וצבעים רבים ניתן להקל בהם.
הקפידי לעשות הפסק בעד לבן ועל כל ספק לשאול מורה הלכה שמבין בכך.