content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

זמן טבילה במקווה (טהרת המשפחה)

שאלה

כמה ימים צריכה לספור נקיים למרות שלא קיימנו יחסיים שבוע לפני קבלת הנידה?

תשובה מאת יהודית בטיש - יועצת הלכה

בכל מקרה, גם אם לא קיימתם יחסים, יש להמתין 4 ימים (ספרדיה) או 5 ימים (אשכנזיה) לפני ספירת שבעה ימים נקיים.
בדרך כלל הדימום אורך כ 5 ימים.